De NBvH behartigt de belangen van duizenden hobbydierhouders van landbouwhuisdieren.

Doel is te komen tot passende regels en kosten op vele terreinen, bijvoorbeeld registratie, oormerken, dierziektebestrijding, schuilgelegenheid.

Vogelgriep breidt zich uit. Na Denemarken is ook in Nederland is een hobbyhouder getroffen in Den Oever.

Lees hier de laatste informatie van het Ministerie.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends

Het virus H5N8 komt uit Azie. Armin Elbers van Wageningen Universiteit legt het uit.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends
Schrijf reactie (0 Reacties)

De vogelpest is sterk verbreid onder wilde watervogels. Ook in een park in Rotterdam zijn nu besmette dieren aangetroffen.

Dit betekent dat houders van pluimvee heel voorzichtig moeten zijn. Wij mogen als hobbyhouders geen bezoek ontvangen bij onze dieren (tenzij je bezoekers registreert). Het beste is om dieren af te schermen van contact met wilde watervogels. Als je dieren getroffen worden zullen zij ziek worden.

Nieuwe maatregelen vind je op de website van het Ministerie van Economische Zaken.

Als je meer dan 3 dode watervogels samen aantreft bel dan met 045-546 31 88 van de NVWA.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends

Bij wilde watervogels in de omgeving van Monnickendam is hoog pathogeen vogelgriep vastgesteld.

Er is een ophokplicht voor commercieel pluimvee. Wees alert op insleep.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends
Schrijf reactie (0 Reacties)

Eindelijk kunnen we schapenrassen importeren zonder ARR/ARR-eisen. Hiervoor heeft het Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenrassen jarenlang geijverd. Bijgaand treft u de werkinstructie van de NVWA aan. Zie ook EU verordening import schapen

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends
Schrijf reactie (0 Reacties)

In de Wet dieren staat dat alle dieren recht hebben op bescherming tegen slechte weersomstandigheden. Tegelijkertijd verbiedt de provincie Noord-Holland het om schuilstallen te bouwen op de weilanden waar de dieren worden gehouden. Op de website van GroenLinks Noord-Holland kunnen eigenaren van landbouwhuisdieren als paarden, ezels en schapen problemen rond schuilstallen in die provincie melden, maar ook meedenken over hoe de regelgeving er volgens hen wél uit moet zien.

Met de meldingen wil GroenLinks de omvang van het probleem in kaart brengen. Begin dit jaar diende GroenLinks Noord-Holland een initiatiefvoorstel in om schuilstallen voor weidedieren van hobbyboeren mogelijk te maken. Het provinciebestuur reageerde afwijzend, onder meer omdat ‘schuilstallen geen economisch belang dienen’ en het zou zorgen voor ‘verommeling van het landschap’.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends
Schrijf reactie (0 Reacties)

Sinds 1 juli 2014 kunt u terecht bij mijn.rvo.nl voor UBN aanvragen en andere regelingen. U kunt als partculier inloggen met uw DIGID. Telefonisch contact via 088-0424242.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends
Schrijf reactie (0 Reacties)

WORDT LID OF DONATEUR

Doe iets voor onze dieren. Werk mee aan een beter beleid. Wordt lid of donateur van de NBvH.

Aanmelden

Levende Have

Het Landelijk Kennisnetwerk Levende Have is een internetgemeenschap van houders van boerderijdieren.
levendehave.nl

Nieuwsbrief