De NBvH behartigt de belangen van duizenden hobbydierhouders van landbouwhuisdieren.

Doel is te komen tot passende regels en kosten op vele terreinen, bijvoorbeeld registratie, oormerken, dierziektebestrijding, schuilgelegenheid.

Is vaccinatie van hobbypluimvee een oplossing om dieren te beschermen tegen vogelgriep? Bijna elk jaar brengen besmette wilde vogels vogelgriep naar Nederland. Het ene jaar meer dan het andere. Treurig is dat in Azië nog steeds zoveel wilde vogels besmet kunnen raken. Tot nu toe is dit jaar bij 5 hobbyhouderijen/kinderboerderijen vogelgriep geconstateerd. Is vaccinatie een oplossing? De NBvH heeft indertijd die mogelijkheid bij de Europese Commissie bewerkstelligd. De vaccinatie van hobbypluimvee was toen geen succes. De belangstelling ervoor was gering en de vaccinatie bleek bij nader onderzoek minder te beschermen dan verwacht. Wat is nu de stand van zaken? Met name houders van bijzondere collecties van (water)vogels lijken geïnteresseerd in vaccinatie. Sible Westendorp, pluimveedierenarts heeft informatie op een rij gezet. Daaruit blijkt dat de beschikbare vaccins op dit moment maar beperkt een oplossing kunnen bieden. Toch gaan we hier verder mee, want andere oplossingen liggen niet in het verschiet en de vogelgriep zal nog wel even blijven.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends
Schrijf reactie (0 Reacties)

De provinciale overheden moeten serieus werk maken van het voorkomen schade wolven. Sommige provincies pakken de taak goed op, zoals Gelderland. Andere provincies zoals Drenthe en Friesland zijn veel te afwachtend. Het Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders zet zich in voor subsidie voor preventieve maatregelen. In Gelderland heeft zich een nieuw wolvenpaar gevestigd. Hier moet het gebied uitgebreid worden zodat iedere houder de mogelijkheid krijgt zijn dieren te beschermen. Een hek om Friesland is de oplossing niet, maar de zorgen van schapenhouders zijn terecht. Ook de Provincie Drenthe moet het gebied uitbreiden. Zie de berichtgeving van RTV Drenthe en Nieuwe Oogst .

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends
Schrijf reactie (0 Reacties)

Het Ministerie van LNV heeft onderzoek laten doen naar de markt voor transport en verwerking van kadavers. Het viel buiten de scope van het onderzoek van Rebel om een oordeel te geven over de kostentoerekening van Rendac. Wel merkt Rebel op dat de argwaan die is ontstaan inherent is aan het werken met een monopolist die altijd een informatievoorsprong heeft op de afnemers die geen uitwijkmogelijkheid hebben (hoofdstuk 3.4 pag. 15).

Omdat de marktomstandigheid veranderd is kondigt Minister Schouten aan een verkenning uit te laten voeren naar een nieuwe ordening van de destructiemarkt. Bij deze verkenning zal ook betrokken moeten worden hoe de kosten tussen de grootschalige aanbieders van kadavers en de houders die slechts af en toe een enkel dier aanbieden eerlijk worden verdeeld zodat de minister in staat is om redelijke tarieven vast te stellen als dit tot haar bevoegdheid behoort.

Daarmee moet een einde komen aan de huidige situatie van oneerlijke verdeling van de transportkosten.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends
Schrijf reactie (0 Reacties)

In Mijdrecht en Middelie zijn de kippen van een hobbyhouder besmet geraakt met vogelgriep. Scherm je vogels af zodat ze niet in contact komen met wilde watervogels.

De NVWA laat zien waar in Nederland besmettingen zijn aangetroffen bij wilde vogels, bedrijf of hobbyhouder. 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends
Schrijf reactie (0 Reacties)

De NBvH en het Platform Schapen- en Geitenhouders stemmen niet in met de kadavertarieven 2021 zoals Rendac die heeft voorgesteld. Al langer maken we bezwaar tegen de systematiek waarbij wij vinden dat de transportkosten niet eerlijk verdeeld worden. Wij hebben dit in een brief laten weten aan minister Carola Schouten in afschrift aan de leden van de Tweede Kamer.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends
Schrijf reactie (0 Reacties)

Het lijkt erop dat minister Schouten niets wil doen aan de onduidelijkheid in de regelgeving Wet dieren, zoals ook benoemd in het Eindrapport Evaluatie Wet dieren (blz 32). Dit blijkt uit haar brief aan de Tweede Kamer. Wanneer is er nu sprake van bedrijfsmatige activiteiten en wanneer ben je hobbymatige fokker? Hobbyhouders én handhavers komen hier niet uit! NBvH heeft een brief aan de minister en de Kamerleden gestuurd om dit vraagstuk nu echt op te lossen.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends
Schrijf reactie (0 Reacties)

Helaas is hobbypluimvee in gevaar door hoogpathogene vogelgriep bij wilde vogels. Bij Altforst is een bedrijf met vleeskuikenouderdieren besmet.

Hobbypluimvee moet afgeschermd worden. Zorg ervoor dat wilde watervogels niet op het terrein komen waar je dieren gehouden worden. Dat vormt het grootste risico op besmetting. Ook mogen dieren niet tentoongesteld worden, dat meldt het ministerie van LNV aan de Tweede Kamer.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends
Schrijf reactie (0 Reacties)

Heb je als hobbyhouder vragen over Afrikaanse Varkenspest kijk dan op de website van GD

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends

Ons pleidooi voor zorgvuldig handelen bij overtreding van de registratie en identificatieregels voor schapen, geiten en varkens is nu vastgelegd in het nieuwe interventiebeleid van de NVWA. Lees ook Levende Have.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends
Schrijf reactie (0 Reacties)

Afrikaanse Varkenspest (AVP) is de grens overgestoken van Polen naar Duitsland. Het gaat om een wild zwijn dat al enige tijd geleden gestorven is. Intussen loopt het aantal besmettingen in Polen rap op. Daar zijn de laatste weken tientallen veelal kleinschalige houderijen besmet geraakt. Volgens de ambassade in Warschau staat het aantal uitbraken nu op 82.
Alertheid blijft dus geboden. 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends
Schrijf reactie (0 Reacties)

WORDT LID OF DONATEUR

Doe iets voor onze dieren. Werk mee aan een beter beleid. Wordt lid of donateur van de NBvH.

Aanmelden

Levende Have

Het Landelijk Kennisnetwerk Levende Have is een internetgemeenschap van houders van boerderijdieren.
levendehave.nl

Nieuwsbrief