De NBvH behartigt de belangen van duizenden hobbydierhouders van landbouwhuisdieren.

Doel is te komen tot passende regels en kosten op vele terreinen, bijvoorbeeld registratie, oormerken, dierziektebestrijding, schuilgelegenheid.

In de regio Utrecht is een grasmus positief getest op het westnijlvirus. Dit virus komt vooral voor
bij vogels en wordt overgebracht door muggen. Het is de eerste keer dat dit virus in Nederland is
gevonden. Dit meldt het RIVM. Lees meer.

Besmetting bij mensen
Wanneer mensen besmet raken, worden zij meestal niet ziek. Zo’n 80% krijgt helemaal geen klachten, 20% krijgt milde symptomen zoals koorts en griepachtige klachten. In uitzonderlijke gevallen kan een infectie leiden tot ernstige neurologische klachten. Een infectie met het virus is bij mensen in Nederland al eens gevonden, maar al deze infecties waren in het buitenland opgelopen.

Besmetting bij paarden
Ook paarden kunnen klachten krijgen, in tegenstelling tot andere (landbouw)huisdieren. Net als bij mensen verloopt een infectie met het westnijlvirus bij de meeste paarden zonder (zichtbare) verschijnselen. Zo’n 20% vertoont milde verschijnselen zoals gebrek aan eetlust, sloomheid en koorts. Ongeveer 10% van de dieren krijgt ernstige klachten. Voor paarden zijn er vaccins beschikbaar.

Roovogels
Ook roofvogels zijn gevoelig en kunnen symptomen ontwikkelen. 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends
Schrijf reactie (0 Reacties)

Ons pleidooi voor zorgvuldig handelen bij overtreding van de registratie en identificatieregels voor schapen, geiten en varkens is nu vastgelegd in het nieuwe interventiebeleid van de NVWA. Lees ook Levende Have.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends
Schrijf reactie (0 Reacties)

Afrikaanse Varkenspest (AVP) is de grens overgestoken van Polen naar Duitsland. Het gaat om een wild zwijn dat al enige tijd geleden gestorven is. Intussen loopt het aantal besmettingen in Polen rap op. Daar zijn de laatste weken tientallen veelal kleinschalige houderijen besmet geraakt. Volgens de ambassade in Warschau staat het aantal uitbraken nu op 82.
Alertheid blijft dus geboden. 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends
Schrijf reactie (0 Reacties)

De Nederlandse Vakbond voor Pluimveehouders (NVP) pleit voor regels voor mobiele legstallen. Echter de manier waarop is zo rigoureus dat dit de hele hobbyfokkerij van raskippen in gevaar brengt. NVP stelt dat Kleinschalige kippenhouders (minder dan 250 kippen) zich aan dezelfde regels moeten gaan houden als hun grootschalige collega's. Alleen hobbymatige houders die de eieren van hun kippen zelf opeten, kunnen vrijgesteld blijven van regelgeving.

Iedereen die raskippen fokt weet dat dit meer eieren met zich meebrengt dan men in het gezin kan consumeren. Door dezelfde regelgeving voor commerciële houders op deze fokkers te gaan toepassen betekent dit het einde van de hobbymatige fokkerij van (zeldzame) kippenrassen. De NBvH heeft met succes hard gelobbyed in Brussel om ervoor te zorgen dat voor de hobbymatige houders een uitzondering komt van de registratieverplichting. Deze uitzonderingsmogelijkheid komt er nu. Samen met het Ministerie van LNV werken we aan de invulling ervan. Dat zal niet de invulling zijn die de NVP voorstelt. 

Zie ook Levende Have voor berichtgeving hierover.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends
Schrijf reactie (1 Reacties)

De Nederlandse Werkgroep Pluimvee, Parkvogels en Kleinvee waar de NBvH deel vanuit maakt heeft een brief met bijlage gezonden aan alle Nederlandse politieke partijen. Wij willen de partijen inspireren om dierliefhebberij een plaats te geven in hun verkiezingsprogramma's.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends
Schrijf reactie (0 Reacties)

De NBvH en de hobbyvarkenvereniging hebben meegewerkt aan de Roadmap preventie Afrikaanse Varkenspest.

Samen met alle partijen zetten we er ons voor in dat AVP Nederland niet binnenkomt. Belangrijk is dat ook hobbyvarkenshouders hun dieren laten registreren. Zie onze regelwijzer. Nog lang niet alle hobbyvarkens zijn geregistreerd. Lees ook Levende Have hierover.

Verder nodigen wij iedereen die varkens houdt mee te werken aan het onderzoek van Wageningen Bioveterinary Research . 

Als AVP in Nederland komt, zal dit veel schade toebrengen aan gehouden varkens en wilde zwijnen. WBVR uit Lelystad voert momenteel een onderzoek uit naar de verschillende manieren waarop AVP Nederland kan binnenkomen, zodat de overheid en de varkenshouders maatregelen kunnen treffen waar nodig. Je kunt helpen met dit onderzoek door een korte enquête (4 vragen) in te vullen. Je antwoorden worden anoniem opgeslagen en gebruikt.

https://wur.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_2sfEs9HkgzPXa7j

Bij voorbaat hartelijk dank voor het invullen van de enquête namens WBVR (Wageningen Bioveterinary Research) in Lelystad

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends
Schrijf reactie (0 Reacties)

De NBvH heeft meegewerkt aan het initiatief van het Ministerie van LNV om een roadmap op te stellen om te voorkomen dat Afrikaanse Varkenspest In Nederland komt. Minister Carola Schouten heeft deze roadmap in ontvangst genomen.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends
Schrijf reactie (0 Reacties)

Er zijn steeds meer meldingen in Drenthe, Gelderland en Brabant van doodgebeten schapen. Niet in alle gevallen is al vastgesteld dat de wolf dit heeft gedaan, maar toch voldoende reden voor de Provincie Brabant om een gebiedscommissie in te stellen. Het Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders, waar de NBvH deel vanuit maakt zal hierin vertegenwoordigd zijn. In Drenthe is nog steeds geen gebiedscommissie. Daarom heeft het Platform, samen met LTO en met VGSN een gebiedsplan opstellen en aanbieden aan de Provinciale Staten.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends
Schrijf reactie (0 Reacties)

Het lijkt er sterk op dat een nerts een medewerker heeft besmet met corona. Dat blijkt uit onderzoek. Lees verder op Levende Have.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends
Schrijf reactie (0 Reacties)

Op 2 nertsenbedrijven in Noord-Brabant blijken de dieren besmet met corona. Duidelijk is dat sommige diersoorten gevoelig zijn voor corona en dat het erop lijkt dat deze dieren besmet zijn door de mens. Er is veel onbekend. Vooralsnog blijft het oppassen dat bij de dierverzorging dieren niet door de mens worden besmet met corona. Lees verder op Levende Have

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends
Schrijf reactie (0 Reacties)

WORDT LID OF DONATEUR

Doe iets voor onze dieren. Werk mee aan een beter beleid. Wordt lid of donateur van de NBvH.

Aanmelden

Levende Have

Het Landelijk Kennisnetwerk Levende Have is een internetgemeenschap van houders van boerderijdieren.
levendehave.nl

Nieuwsbrief