De NBvH behartigt de belangen van duizenden hobbydierhouders van landbouwhuisdieren.

Doel is te komen tot passende regels en kosten op vele terreinen, bijvoorbeeld registratie, oormerken, dierziektebestrijding, schuilgelegenheid.

Na bijna 20 jaar stopt de NBvH als vereniging. Dit hebben de leden van de vereniging op 6 april besloten.
De NBvH heeft zich steeds ingezet voor de samenwerking met andere verenigingen om een sterke belangenbehartiger te kunnen zijn.
Met de oprichting van KleindierNed, het Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders (KSG) en Hobbyvarkenvereniging en de inzet van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen gaat de belangenbehartiging door. De voorzitter van de NBvH Paula Polman gaat door als secretaris van KleindierNed en als lid van de Werkgroep Platform KSG. Ook zal zij de Hobbyvarkenvereniging en SZH steunen waar nodig in de belangenbehartiging voor de kleinschalige houders van varkens. 

De website van de NBvH en het mailadres info@hobbydierhouder blijven tot 1 oktober in de lucht. De komende tijd wordt gebruikt voor overdracht en afronding van werkzaamheden in verband met de daadwerkelijke opheffing.

Zie ook het bericht op Levende Have.

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends

De Europese Commissie is bezig met het herzien van de Europese dierenwelzijnsregels. KleindierNed en Stichting Zeldzame Huisdierrassen zijn hierbij door LNV betrokken. Dit is het proces. Met name het vervoersverbod en de mogelijkheden voor kleinschalige slachterijen zijn voor ons van belang om te volgen.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends

De Ministeries van VWS en LNV hebben in de zomer aan de Tweede Kamer een Actieplan Zoönosen toegezegd. Dit Actieplan gaat in op de aanbevelingen in het rapport Zoönosen in het vizier van de commissie Bekedam. KleindierNed en Platform Kleinschalige Schapen- en Gietenhouders en de varkensorganisaties hebben gereageerd op verzoek van VWS en LNV. Wij kunnen investeren in goede voorlichting en pleiten voor proportionaliteit in de maatregelen. Bijgevoegd de presentatie van het proces van VWS en LNV.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends

KleindierNed heeft een positiebepaling opgesteld over Vogelgriep en Hobbydierhouders en deze aan Minister Staghouder aangeboden. Ook de leden van de Vaste commissie van LNV hebben deze positiebepaling ontvangen. De inzet van KleindierNed kent twee belangrijke punten: vaccinatie en het stoppen met een permanente landelijke afschermplicht.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends

Vanaf 17 oktober 2021 is een door de NVWA afgegeven diergezondheidscertificaat verplicht als hobbyvogels naar een andere lidstaat worden vervoerd voor een tentoonstelling. Dit geldt ook voor uitwisseling van dieren over de grens, voor zover het gaat om kippen, kalkoenen, parelhoen, eenden, ganzen, kwartels, duiven, fazanten, patrijzen en loopvogels (Ratitae). Meer informatie vindt u op de website van KleindierNed.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends

Vanaf 21 april 2021 heb je een UBN (uniekbedrijfsnummer) nodig vóórdat je dieren (varkens, schapen, geiten, runderen) aanvoert. Tot nu toe kon dat ook nog binnen 3 dagen na aanvoer. Ga je dieren aanschaffen, vraag dan eerst een UBN aan. Dat noet bij RVO .

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends

Sinds 1 juli 2014 kunt u terecht bij mijn.rvo.nl voor UBN aanvragen en andere regelingen. U kunt als partculier inloggen met uw DIGID. Telefonisch contact via 088-0424242.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends