De NBvH behartigt de belangen van duizenden hobbydierhouders van landbouwhuisdieren.

Doel is te komen tot passende regels en kosten op vele terreinen, bijvoorbeeld registratie, oormerken, dierziektebestrijding, schuilgelegenheid.

De provinciale overheden moeten serieus werk maken van het voorkomen schade wolven. Sommige provincies pakken de taak goed op, zoals Gelderland. Andere provincies zoals Drenthe en Friesland zijn veel te afwachtend. Het Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders zet zich in voor subsidie voor preventieve maatregelen. In Gelderland heeft zich een nieuw wolvenpaar gevestigd. Hier moet het gebied uitgebreid worden zodat iedere houder de mogelijkheid krijgt zijn dieren te beschermen. Een hek om Friesland is de oplossing niet, maar de zorgen van schapenhouders zijn terecht. Ook de Provincie Drenthe moet het gebied uitbreiden. Zie de berichtgeving van RTV Drenthe en Nieuwe Oogst .

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends

WORDT LID OF DONATEUR

Doe iets voor onze dieren. Werk mee aan een beter beleid. Wordt lid of donateur van de NBvH.

Aanmelden

Levende Have

Het Landelijk Kennisnetwerk Levende Have is een internetgemeenschap van houders van boerderijdieren.
levendehave.nl

Nieuwsbrief