De NBvH behartigt de belangen van duizenden hobbydierhouders van landbouwhuisdieren.

Doel is te komen tot passende regels en kosten op vele terreinen, bijvoorbeeld registratie, oormerken, dierziektebestrijding, schuilgelegenheid.

Vanaf 1 april 2020 gelden er nieuwe regels om het antibioticagebruik terug te dringen.
Alle geitenhouders met meer dan 25 geiten ontvangen hierover een brief. Deze regels gelden alleen als je geiten houdt voor productie van melk of vlees of voor de fokkerij en je antibiotica ontvangt voor je geiten. Dus het geldt niet als je geiten houdt voor begrazing. Onder de fokkerij wordt grootschalige fokkerij bedoeld. Wij gaan er vanuit dat onze achterban dus meestal niet onder deze regels vallen ook al hebben zij wat meer dan 25 geiten. 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends

WORDT LID OF DONATEUR

Doe iets voor onze dieren. Werk mee aan een beter beleid. Wordt lid of donateur van de NBvH.

Aanmelden

Levende Have

Het Landelijk Kennisnetwerk Levende Have is een internetgemeenschap van houders van boerderijdieren.
levendehave.nl

Nieuwsbrief