De NBvH behartigt de belangen van duizenden hobbydierhouders van landbouwhuisdieren.

Doel is te komen tot passende regels en kosten op vele terreinen, bijvoorbeeld registratie, oormerken, dierziektebestrijding, schuilgelegenheid.

Partij voor de Dieren heeft afgelopen woensdag een amendement voorgesteld op de Wet dieren om het thuis doden van hobbydieren onmogelijk te maken. Nu geldt deze wet alleen voor honden, katten en ganzen. Uiteidelijk heeft de Partij voor de Dieren op advies van Minister Carola Schouten het amendement aangehouden tot 11 mei 2021, het volgende overleg van de Kamer met Minister Schouten over de wijziginge Wet dieren. Aanleiding van de PvdD voor dit voorstel om de wet te wijzigen zijn de voorbeelden waarin om onjuiste redenen (foute kleur bijvvoorbeeld) dieren op onjuiste, wrede wijze gedood worden. De gevolgen van deze wetswijziging strekken veel verder. Het wordt onmogelijk om thuis nog dieren te slachten voor consumptie.

Wij wijzen de praktijk waarbij dieren op onzorgvuldige wijze gedood worden af en steunen het amendement op dit punt. Maar wij willen de mogelihkheid behouden dat fokkers hun dieren zelf kunnen slachten voor consumptie, of om dieren uit hun lijden te verlossen. Dit hebben we namens KleindierNed ook laten weten in een brief aan Minister Schouten. En aan de fractievoorzitters toegelicht.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends

WORDT LID OF DONATEUR

Doe iets voor onze dieren. Werk mee aan een beter beleid. Wordt lid of donateur van de NBvH.

Aanmelden

Levende Have

Het Landelijk Kennisnetwerk Levende Have is een internetgemeenschap van houders van boerderijdieren.
levendehave.nl

Nieuwsbrief