De NBvH behartigt de belangen van duizenden hobbydierhouders van landbouwhuisdieren.

Doel is te komen tot passende regels en kosten op vele terreinen, bijvoorbeeld registratie, oormerken, dierziektebestrijding, schuilgelegenheid.

De Deskundigengroep Dierziekten heeft aan het Ministerie van LNV gerapporteerd dat het risico op besmetting met vogelgriep hoog is. 
Om je dieren te beschermen moet het contact met wilde vogels en hun uitwerpselen vermeden worden, zie de website van de NVWA. Er is een nieuwe H5N1 variant die rondwaart. Zie de brief van de minister aan de TK en het advies van de Deskundigengroep. Je bent verplicht aan de NVWA te melden als je vogelgriep vermoedt bij je vogels. Wanneer bij een hobbyhouder met 50 vogels of meer vogelgriep wordt vastgesteld worden in principe de vogels (kippen, watervogels en loopvogels) geruimd en geldt een beschermings- en toezichtsgebied rond de locatie waarin vogels niet vervoerd mogen worden. Ook geen commercieel pluimvee. Wij zetten in op vaccinatie. Daartoe komen er proeven met in Europa niet geregistreerde vaccins.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends

WORDT LID OF DONATEUR

Doe iets voor onze dieren. Werk mee aan een beter beleid. Wordt lid of donateur van de NBvH.

Aanmelden

Levende Have

Het Landelijk Kennisnetwerk Levende Have is een internetgemeenschap van houders van boerderijdieren.
levendehave.nl

Nieuwsbrief