De NBvH behartigt de belangen van duizenden hobbydierhouders van landbouwhuisdieren.

Doel is te komen tot passende regels en kosten op vele terreinen, bijvoorbeeld registratie, oormerken, dierziektebestrijding, schuilgelegenheid.

De Europese Commissie is bezig met het herzien van de Europese dierenwelzijnsregels. KleindierNed en Stichting Zeldzame Huisdierrassen zijn hierbij door LNV betrokken. Dit is het proces. Met name het vervoersverbod en de mogelijkheden voor kleinschalige slachterijen zijn voor ons van belang om te volgen.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends