De NBvH behartigt de belangen van duizenden hobbydierhouders van landbouwhuisdieren.

Doel is te komen tot passende regels en kosten op vele terreinen, bijvoorbeeld registratie, oormerken, dierziektebestrijding, schuilgelegenheid.

De wolf staat op de Rode Lijst en is een beschermde diersoort. Nu de wolf steeds vaker in Nederland opduikt heeft dit gevolgen voor de schapen- en geitenhouders. Het Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders heeft zijn positie bepaald. We zijn niet blij met de komst van de wolf, maar het is een gegeven. Het Platform zet in op een adequate vergoeding van schade door het Faunafonds waar de provincies verantwoordelijk zijn. De provincies komen dit jaar met een wolvendraaiboek. Hiervoor wordt door de schapenhouders(NSFO) een richtsnoer ontwikkeld hoe de schade te berekenen (taxatie). Verder op vergoeding van preventiemaatregelen (elektrische rasters) om te voorkomen dat de wolf schapen of geiten kan doodbijten. Het Platform heeft een schatting gemaakt van de preventiekosten voor de provincie Drenthe.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends
Schrijf reactie (0 Reacties)

In Hongarije, Polen en andere Oost-Europese landen heerst Afrikaanse varkenspest. Het virus kan in lokale varkensvleesproducten zitten. 

Mensen worden er niet ziek van, maar dieren wel. Zorg er dus voor dat deze producten niet bij wilde zwijnen, of bij gehouden varkens komen. Gooi etensresten in de vuilnisbak.

Zie ook bericht NVWA.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends
Schrijf reactie (0 Reacties)

RVO gaat vanaf 1 juli strikt handhaven op de registratie. Dat betekent dat de regels goed moeten worden nagevolgd anders krijgt u te maken met extra kosten.

Let op, de gegevens die je invoert bij RVO moeten kloppen met de gegevens van een eventuele vorige eigenaar. Die moet ook de geboortemelding doen.Check voorafgaand aan de aanvoer van het dier de registratie van het dier via bijvoorbeeld de i&r raadpleeg-app, het scherm raadplegen gegevens per dier in de i&r-applicatie of via de sites van Twaka of brigth software. Al deze raadpleegopties zijn gratis toegankelijk.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends
Schrijf reactie (0 Reacties)

Sinds 1 juli 2014 kunt u terecht bij mijn.rvo.nl voor UBN aanvragen en andere regelingen. U kunt als partculier inloggen met uw DIGID. Telefonisch contact via 088-0424242.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends
Schrijf reactie (0 Reacties)

WORDT LID OF DONATEUR

Doe iets voor onze dieren. Werk mee aan een beter beleid. Wordt lid of donateur van de NBvH.

Aanmelden

Levende Have

Het Landelijk Kennisnetwerk Levende Have is een internetgemeenschap van houders van boerderijdieren.
levendehave.nl

Nieuwsbrief