De NBvH behartigt de belangen van duizenden hobbydierhouders van landbouwhuisdieren.

Doel is te komen tot passende regels en kosten op vele terreinen, bijvoorbeeld registratie, oormerken, dierziektebestrijding, schuilgelegenheid.

Er is weer een geval van vogelgriep, meldt de Rijksoverheid. Nu al zeven maanden lang zijn er besmettingen. We kunnen concluderen dat de vogelgriep niet meer weggaat, maar endemisch is geworden. Dan is een afschermplicht voor hobbyhouders geen oplossing meer. We kunnen dieren niet permanent afschermen. Het moet in Brussel nu toch ook eens duidelijk worden dat een aanpak via preventieve vaccinatie de enige weg nog is. Wij stellen voor de afschermplicht af te schaffen. Op vrijwillige basis kunnen particulieren en kinderboerderijen maatregelen treffen. Het risico is dan niet volledig uitgesloten, maar vooralsnog niet heel groot. Dat is beter dan heel Nederland permanent af te schermen.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends

De antibioticaregeling die vanaf 1 april 2021 van kracht is moet aangepast vinden NBvH en Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders. Het blijkt dat deze regeling op hobbyhouders met meer dan 25 geiten van toepassing is. Wij zijn hier niet in gekend en vinden dat de norm omhoog moet naar houders met meer dan 50 geiten. Nu wordt een aanzienlijke groep houders getroffen door administratieve lasten en kosten, zonder dat dit bijdraagt aan het doel, namelijk de beheersing van het antibioticagebruik. Wij hebben een brief gestuurd aan de Minister i.a.a. de Tweede Kamer. Ook brengen wij het bij politieke partijen onder de aandacht. 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends

Eerder berichtten we dat er geen geschikte vaccins zijn geregistreerd tegen vogelgriep. Toch zijn er bedrijven die ver zijn met de ontwikkeling van nieuwe vaccins. Deze bedrijven gaan daar pas werk van maken als de commerciële houderij deze wil toepassen. De Europese Commissie moet toestemming geven voor preventieve vaccinatie. Welk land zet de eerste stap? Het lijkt erop dat Frankrijk nu ook interesse toont. Dat komt Nederland goed uit. We zulen proberen om met de Europese hobbydierorganisaties aan te dringen op toestemming van Brussel.

Dit jaar is de vogelgriep vroeg begonnen, al in november en is nog steeds niet weg onder wilde vogels. Het risico is dat het helemaal niet meer weg gaat bij de wilde vogels. .De migrerende vogels zijn weg dus het virus is nog aanwezig bij onze inheemse vogels. Die broeden nu en hebben vaak al jongen. Er komt dus een gevoelige generatie aan en bij ganzen en eenden begint straks al weer de rui. De volwassen dieren worden dan ook gevoeliger. Dit betekent dat er incidenteel besmettingen zullen blijven bij commerciële houders en hobbyhouders. Bovendien wordt daardoor de ophokplicht en afschermplicht niet beëindigd.

Met de interesse vanuit Frankrijk voor preventieve vaccinatie is er ook kans op een vaccin dat voor eenden geschikt is. Dat zou de watervogelhouders goed uitkomen om hun bijzondere collecties te kunnen beschermen.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends

Partij voor de Dieren heeft afgelopen woensdag een amendement voorgesteld op de Wet dieren om het thuis doden van hobbydieren onmogelijk te maken. Nu geldt deze wet alleen voor honden, katten en ganzen. Uiteidelijk heeft de Partij voor de Dieren op advies van Minister Carola Schouten het amendement aangehouden tot 11 mei 2021, het volgende overleg van de Kamer met Minister Schouten over de wijziginge Wet dieren. Aanleiding van de PvdD voor dit voorstel om de wet te wijzigen zijn de voorbeelden waarin om onjuiste redenen (foute kleur bijvvoorbeeld) dieren op onjuiste, wrede wijze gedood worden. De gevolgen van deze wetswijziging strekken veel verder. Het wordt onmogelijk om thuis nog dieren te slachten voor consumptie.

Wij wijzen de praktijk waarbij dieren op onzorgvuldige wijze gedood worden af en steunen het amendement op dit punt. Maar wij willen de mogelihkheid behouden dat fokkers hun dieren zelf kunnen slachten voor consumptie, of om dieren uit hun lijden te verlossen. Dit hebben we namens KleindierNed ook laten weten in een brief aan Minister Schouten. En aan de fractievoorzitters toegelicht.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends

KleindierNed, de opvolger van de Nederlandse Werkgroep voor Pluimvee en Parkvogels is van start. Bekijk de nieuwe website.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends

De NBvH heeft de reactie op de Regeling diergezondheid gecoördineerd. Wij hebben geen grote opmerkingen bij deze regeling. Belangrijk wordt welke uitzonderingen de Europese Commissie zal toestaan op de identificatie- en registratieplicht in de Europese Diergezondheidsverordening.

Minister Schouten heeft op 6 april de TK geïnformeerd over de stand van zaken van de Europese diergezondheidsverordening.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends

Vanaf 21 april 2021 heb je een UBN (uniekbedrijfsnummer) nodig vóórdat je dieren (varkens, schapen, geiten, runderen) aanvoert. Tot nu toe kon dat ook nog binnen 3 dagen na aanvoer. Ga je dieren aanschaffen, vraag dan eerst een UBN aan. Dat noet bij RVO .

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends

De kleinschalige dierhouderij heeft gereageerd op de internetconsultatie op het Initiatief Wetsvoorstel Slachttaks van de Partij voor de Dieren (PvdD). De aanpak van de PvdD om dierhouders die dieren naar de slacht brengen te belasten zal de kleinschalige houderij de nek omdraaien. In de berekening van de tarieven wordt op geen enkele manier rekening gehouden met de wijze van produceren van de kleinschalige houderij, noch met de inzet op kringlooplandbouw. Lees onze reactie.

Dit zijn de voorgestelde tarieven:

Artikel 85
1. Het tarief bedraagt:
a. € 340,63 per rund;
b. € 455,80 per paardachtige;
c. € 8,68 per varken;
d. € 0,12 per gevogelte;
e. € 16,32 per schaap
f. € 77,55 per geit.

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends

Vanaf 1 april 2020 gelden er nieuwe regels om het antibioticagebruik terug te dringen.
Alle geitenhouders met meer dan 25 geiten ontvangen hierover een brief. Deze regels gelden alleen als je geiten houdt voor productie van melk of vlees of voor de fokkerij en je antibiotica ontvangt voor je geiten. Dus het geldt niet als je geiten houdt voor begrazing. Onder de fokkerij wordt grootschalige fokkerij bedoeld. Wij gaan er vanuit dat onze achterban dus meestal niet onder deze regels vallen ook al hebben zij wat meer dan 25 geiten. 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends

Het Platform KSG heeft een praktijknetwerk preventie wolvenschade opgezet. Een aantal houders, die wolfwerende maatregelen hebben genomen, is bereid om op afspraak belangstellenden te ontvangen om hun ervaringen te delen en te laten zien hoe de maatregelen in de praktijk zijn uitgevoerd. Lees meer

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends

WORDT LID OF DONATEUR

Doe iets voor onze dieren. Werk mee aan een beter beleid. Wordt lid of donateur van de NBvH.

Aanmelden

Levende Have

Het Landelijk Kennisnetwerk Levende Have is een internetgemeenschap van houders van boerderijdieren.
levendehave.nl

Nieuwsbrief