De NBvH behartigt de belangen van duizenden hobbydierhouders van landbouwhuisdieren.

Doel is te komen tot passende regels en kosten op vele terreinen, bijvoorbeeld registratie, oormerken, dierziektebestrijding, schuilgelegenheid.

De nieuwe tarieven voor het ophalen van kadavers voor 2021 zijn vastgesteld en weer gaan de stoptarieven omhoog. De oorzaak is inkrimping, schaalvergroting en het gebruik van koelbakken en- vaten in de commerciële veehouderij. Door de huidige systematiek betalen de kleinschalige houders hiervoor de prijs. De varkenshouderij kan meer aanbieden en toch minder kwijt zijn aan de stoptarieven, omdat gewicht een andere rol speelt in deze tarieven, terwijl het ophalen ervan meer tijd kost en dus meer kost. Voor het ophalen van een koelbak van 950l betaalt een varkenshouder €19,26. Een houder die 1 schaap aan de weg legt betaalt hiervoor €23,37. LNV laat ons weten Rendac te steunen in hun sommetje dat de varkenshouders ons dan eigenlijk nog voordeel zouden geven. Wij - en andere kleine dierhouders-  hebben geen schijn van kans in dit machtsspel van grote bedrijven. Wij blijven strijden voor eerlijke tarieven en zetten ons in voor politieke steun.

Hier vindt u de nieuwe tarieven.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends

Is vaccinatie van hobbypluimvee een oplossing om dieren te beschermen tegen vogelgriep? Bijna elk jaar brengen besmette wilde vogels vogelgriep naar Nederland. Het ene jaar meer dan het andere. Treurig is dat in Azië nog steeds zoveel wilde vogels besmet kunnen raken. Tot nu toe is dit jaar bij 5 hobbyhouderijen/kinderboerderijen vogelgriep geconstateerd. Is vaccinatie een oplossing? De NBvH heeft indertijd die mogelijkheid bij de Europese Commissie bewerkstelligd. De vaccinatie van hobbypluimvee was toen geen succes. De belangstelling ervoor was gering en de vaccinatie bleek bij nader onderzoek minder te beschermen dan verwacht. Wat is nu de stand van zaken? Met name houders van bijzondere collecties van (water)vogels lijken geïnteresseerd in vaccinatie. Sible Westendorp, pluimveedierenarts heeft informatie op een rij gezet. Daaruit blijkt dat de beschikbare vaccins op dit moment maar beperkt een oplossing kunnen bieden. Toch gaan we hier verder mee, want andere oplossingen liggen niet in het verschiet en de vogelgriep zal nog wel even blijven.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends

Sinds 1 juli 2014 kunt u terecht bij mijn.rvo.nl voor UBN aanvragen en andere regelingen. U kunt als partculier inloggen met uw DIGID. Telefonisch contact via 088-0424242.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends

WORDT LID OF DONATEUR

Doe iets voor onze dieren. Werk mee aan een beter beleid. Wordt lid of donateur van de NBvH.

Aanmelden

Levende Have

Het Landelijk Kennisnetwerk Levende Have is een internetgemeenschap van houders van boerderijdieren.
levendehave.nl

Nieuwsbrief