Het concept van de uitzonderingsregeling op de Europese diergezondheidsverordening om iedere

...

De Deskundigengroep Dierziekten heeft aan het Ministerie van LNV gerapporteerd dat het risico op

...

Sinds 26 oktober geldt een landelijke afschermplicht en een tentoonstellingsverbod voor hobbymatig

...

De uitbraak van vogelgriep in Heeten (Overijssel) bij een houderij met 1400 dieren,

...

Pluimveewebmaakt Reinout Burgers melding van een nieuw vogelgriepvaccin.

Het klinkt veelbelovend. Een nieuw

...

Het Ministerie van LNV geeft in een reactie aan geen gehoor te geven aan de wens van de NBvH en

...

Iedereen zal het wel gehoord hebben. Afschermen van hobbypluimvee is niet langer verplicht na 8,5

...

In 5 regio's is de afscherm- en ophokplicht opgeheven omdat het risico op uitbreken vogelgriep

...

Een Regeerakkoord lijkt nog ver weg. Hieris de inbreng vanuit de kleinschalige en hobbymatige

...

Er is weer een geval van vogelgriep, meldt de Rijksoverheid. Nu al zeven maanden lang zijn er

...