Steeds vaker worden varkens buiten gehouden. Dat leidt tot discussies. Goede voorlichting is van

...

Op diverse bedrijven met leghennen en kalkoenen in zes provincies is het laagpathogene

...

De Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) organiseert debatten over de staat van het dier.

De positie

...

AVINED heeft aangedrongen bij LNV op ruimen van bedrijven waar laag pathogeen vogelgriep wordt

...

Ragnhild Diepens heeft het Grote kleine Varkensboek geschreven. Het hoofdstuk over gezondheid is

...

We gave feedback on draft delegated regulation rules on establishments and tracebility.

For non

...

Het ministerie van LNV gaat de Wet dieren evalueren. Belangrijke onderwerpen voor hobbyhouders

...

Het Ministerie van LNV, commerciële pluimveeorganisaties en de Dierenbescherming hebben een ...

The Animal Health Regulation (AHR)is a European regulation. In 2021 the AHR had to be

...

Het Platform Kleinschalige schapen- en geitenhouders waar wij deel vanuit maken heeft een

...