Er is een cocept draaiboek uit 2007 voor Afrikaanse paardenpest. Dit is een infectieuze ziekte veroorzaakt door het Afrikaanse paardenpest virus. Het is een ziekte die zeer ernstige gevolgen kan hebben. Een hoog percentage dieren overlijdt aan de ziekte. APP is een vectorgebonden ziekte en kan niet zomaar van het ene dier op het andere dier worden overgebracht. Contact tussen een besmet dier en een onbesmet dier is niet genoeg om de ziekte over te brengen. Ook indirect contact via bijvoorbeeld mensen of borstels is geen gevaar voor besmetting. Voor het overbrengen van de ziekte is een vector nodig. Bij APP is de belangrijkste vector de knut.

Voor APP is geen vaccinatie beschikbaar. De NBvH zet zich in voor de ontwikkeling van vaccinatie, net als voor Blauwtong is gelukt. In 2009 hebben we hierover op verzoek een presentatie gegeven bij het Britse ministerie van Landbouw.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends

Aviaire influenza

Wat is het probleem?

We moeten ieder winter rekening houden met uitbraken van klassieke vogelpest. Als een besmettelijke dierziekte uitbreekt is Nederland verplicht (EU) om maatregelen te nemen. Welke maatregelen nodig zijn hangt af van het risico. Dat is niet voor alle landbouwhuisdieren hetzelfde. In 2003 werden bij 17.000 huishoudens hobbykippen preventief gedood. Dat was achteraf bezien onnodig.

Wat is ons standpunt?

Maatregelen moeten passen bij het risico. Preventief doden van hobbydieren draagt niet bij aan de bestrijding van de dierziekte.

Wat hebben we bereikt?

Het dierziektebestrijdingsdraaiboek is aangepast. Hobbykippen worden niet preventief geruimd. Dat is ook gebleken bij de uitbraak in 2014, terwijl toen in Duitsland hobbbykippen wel preventief werden geruimd. Bij het afschermen van vogels (met overdekking door zeil) wordt rekening gehouden met het welzijn van watervogels. Dit hebben we bereikt door samen te werken in de Nederlandse Werkgroep Pluimvee en Parkvogels (NWPP) waarin de volgende verenigingen samen werken: Aviornis International, Kleindierliefhebbers Nederland (KLN), Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH), Nederlandse Bond van Vogelhouders (NBvV) onder voorzitterschap van Sible Westendorp.

Bij de uitbraak in 2014 bleek dat het vervoer van dieren die zich op een tentoonstelling bevonden niet vervoerd mochten worden. Dat gaf veel problemen. In augustus 2016 is besloten dat hobbyvogels vervoerd mogen worden tijdens een uitbraak.

Wat moet nog?

Op dit moment lijkt alles goed geregeld. Bij een uitbraak houden we de vinger aan de pols. We nemen daarvoor deel aan het Technisch Uitvoeringsoverleg (TUO) van het Ministerie van Economische zaken.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends

Klassieke Varkenspest (KVP)en Afrikaanse Varkenspest zijn beiden besmettelijke dierziekten. Voor KVP bestaat een vaccin. Voor Afrikaanse varkenspest niet. Afrikaanse varkenspest is tot nu toe niet voorgekomen in Nederland, maar wel in Belgiƫ in 2018.

Wat is het probleem?

Als een besmettelijke dierziekte uitbreekt is Nederland verplicht (EU) om maatregelen te nemen. Welke maatregelen nodig zijn hangt af van het risico. Om Klassieke Varkenspest te bestrijden was vaccinatie vroeger niet toegestaan door de Europese Unie als bestrijdingsmethoden. In plaats daarvan werden dieren uit voorzorg gedood (geruimd). Zo werden er in 1997-1998 duizenden dieren gedood.

Ons standpunt

Maatregelen moeten passen bij het risico. Preventief doden van hobbydieren draagt niet bij aan de bestrijding van de dierziekte.

Wat hebben we bereikt?

Het dierziektebestrijdingsdraaiboek is in 2013 aangepast.

Het bevat de bestrijdingsaanpak van deze dierziekte. Hieruit blijkt dat de kern van de bestrijding wordt gevormd door: 72 uur algeheel vervoersverbod na verdenking/vastgestelde besmetting en preventief ruimen binnen 1 km rond het besmette bedrijf. Noodvaccinatie KVP: vaccineren voor het leven (d.w.z. gevaccineerde dieren worden niet geruimd). Er is in principe  een uitzondering voor hobbyhouder (minder dan 5 varkens) en voor zeldzame rassen. Het Bonte Bentheimer landvarken is erkend als zeldzaam Nederlands ras. Voor zeldzame soorten op de IUCN rode lijst zal een veterinaire/ en soortendeskundigencommissie oordelen over het wel of niet doden van het koppel dieren, afhankelijk van zeldzaamheid, veterinair risico en quarantainemogelijkheden.


Voorkom besmetting AVP of KVP

Waar moet je op letten om preventief doden te voorkomen? Lees het hier.

Wat moet nog?

Op dit moment lijkt alles goed geregeld. Bij een uitbraak houden we de vinger aan de pols.

Overleg

Bij uitbraak van KVP of Afrikaanse varkenspest nodigt het Ministerie van EZ ons uit voor het Technisch Uitvoeringsoverleg (TUO). Wij nemen in 2019 deel aan het overleg preventie Afrikaanse varkenspest.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends

Wat is het probleem?

Als een besmettelijke dierziekte uitbreekt is Nederland verplicht (EU) om maatregelen te nemen. In 2001 werden honderdduizenden runderen, schapen, geiten en varkens preventief gedood. Vaccinatie stond de Europese Unie niet toe. Wat is ons standpunt? Preventief doden van dieren is maatschappelijk niet verantwoord als vaccineren een goed alternatief is om de ziekte te bestrijden.

Wat hebben we bereikt?

De Europese Unie heeft zijn beleid aangepast. Grootschalig ruimen van dieren zal niet langer plaatsvinden. Vaccinatie is onderdeel van de bestrijding van MKZ. Hobbydieren (maximaal 10 evenhoevige dieren) zullen niet worden geruimd binnen de 1 km rond een besmet bedrijf. In het draaiboek bestrijding MKZ is dit uitgewerkt.

Wat moet nog?

Op dit moment lijkt alles goed geregeld. Bij een uitbraak houden we de vinger aan de pols. We nemen daarvoor deel aan het Technisch Uitvoeringsoverleg (TUO) van het Ministerie van Economische zaken.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends