Sinds 2008 wordt er gewerkt aan een nieuwe verordening, de Animal Health Regulation. In deze verordening wordt alle bestaande Europese regelgeving op het gebied van identificatie, registratie, transport en dierziektepreventie en -bestrijding geïntegreerd.

WORDT LID OF DONATEUR

Doe iets voor onze dieren. Werk mee aan een beter beleid. Wordt lid of donateur van de NBvH.

Aanmelden

Levende Have

Het Landelijk Kennisnetwerk Levende Have is een internetgemeenschap van houders van boerderijdieren.
levendehave.nl