Helaas weer vogelgriep geconstateerd in een gesloten bedrijf in Zoeterwoude.

Het goede nieuws is dat op geen enkel eendenbedrijf vogelgriep van het type H5 is aangetoond.

Voor hobbyhouders geldt een afschermplicht in het 10 km gebied rond het bedrijf. Lees meer op Levende Have.

WORDT LID OF DONATEUR

Doe iets voor onze dieren. Werk mee aan een beter beleid. Wordt lid of donateur van de NBvH.

Aanmelden

Levende Have

Het Landelijk Kennisnetwerk Levende Have is een internetgemeenschap van houders van boerderijdieren.
levendehave.nl