De Dierenbescherming doet concrete voorstellen om de vogelpestaanpak diervriendelijker te maken. Een pleidooi om vaccinatie verder te ontwikkelen.

WORDT LID OF DONATEUR

Doe iets voor onze dieren. Werk mee aan een beter beleid. Wordt lid of donateur van de NBvH.

Aanmelden

Levende Have

Het Landelijk Kennisnetwerk Levende Have is een internetgemeenschap van houders van boerderijdieren.
levendehave.nl