De subsidie van 6 euro is in 2015 door de erkende laboratoria niet in mindering gebracht op de facturen voor genotypering i.v.m. scrapie. Wij hebben de RVO en de laboratoria op 29 december 2015 hierop gewezen.

WORDT LID OF DONATEUR

Doe iets voor onze dieren. Werk mee aan een beter beleid. Wordt lid of donateur van de NBvH.

Aanmelden

Levende Have

Het Landelijk Kennisnetwerk Levende Have is een internetgemeenschap van houders van boerderijdieren.
levendehave.nl