De subsidie van 6 euro is in 2015 door de erkende laboratoria niet in mindering gebracht op de facturen voor genotypering i.v.m. scrapie. Wij hebben de RVO en de laboratoria op 29 december 2015 hierop gewezen.