Hier treft u de regels van de NVWA met betrekking tot de export van schapen en geiten in verband met scrapie. De regels zijn niet aangescherpt, maar worden wel strenger nageleefd.

WORDT LID OF DONATEUR

Doe iets voor onze dieren. Werk mee aan een beter beleid. Wordt lid of donateur van de NBvH.

Aanmelden

Levende Have

Het Landelijk Kennisnetwerk Levende Have is een internetgemeenschap van houders van boerderijdieren.
levendehave.nl