Na bijna 20 jaar stopt de NBvH als vereniging. Dit hebben de leden van de vereniging op 6 april besloten.
De NBvH heeft zich steeds ingezet voor de samenwerking met andere verenigingen om een sterke belangenbehartiger te kunnen zijn.
Met de oprichting van KleindierNed, het Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders (KSG) en Hobbyvarkenvereniging en de inzet van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen gaat de belangenbehartiging door. De voorzitter van de NBvH Paula Polman gaat door als secretaris van KleindierNed en als lid van de Werkgroep Platform KSG. Ook zal zij de Hobbyvarkenvereniging en SZH steunen waar nodig in de belangenbehartiging voor de kleinschalige houders van varkens. 

De website van de NBvH en het mailadres info@hobbydierhouder blijven tot 1 oktober in de lucht. De komende tijd wordt gebruikt voor overdracht en afronding van werkzaamheden in verband met de daadwerkelijke opheffing.

Zie ook het bericht op Levende Have.

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends

De Europese Commissie is bezig met het herzien van de Europese dierenwelzijnsregels. KleindierNed en Stichting Zeldzame Huisdierrassen zijn hierbij door LNV betrokken. Dit is het proces. Met name het vervoersverbod en de mogelijkheden voor kleinschalige slachterijen zijn voor ons van belang om te volgen.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends

De Ministeries van VWS en LNV hebben in de zomer aan de Tweede Kamer een Actieplan Zoönosen toegezegd. Dit Actieplan gaat in op de aanbevelingen in het rapport Zoönosen in het vizier van de commissie Bekedam. KleindierNed en Platform Kleinschalige Schapen- en Gietenhouders en de varkensorganisaties hebben gereageerd op verzoek van VWS en LNV. Wij kunnen investeren in goede voorlichting en pleiten voor proportionaliteit in de maatregelen. Bijgevoegd de presentatie van het proces van VWS en LNV.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends

KleindierNed heeft een positiebepaling opgesteld over Vogelgriep en Hobbydierhouders en deze aan Minister Staghouder aangeboden. Ook de leden van de Vaste commissie van LNV hebben deze positiebepaling ontvangen. De inzet van KleindierNed kent twee belangrijke punten: vaccinatie en het stoppen met een permanente landelijke afschermplicht.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends

Vanaf 17 oktober 2021 is een door de NVWA afgegeven diergezondheidscertificaat verplicht als hobbyvogels naar een andere lidstaat worden vervoerd voor een tentoonstelling. Dit geldt ook voor uitwisseling van dieren over de grens, voor zover het gaat om kippen, kalkoenen, parelhoen, eenden, ganzen, kwartels, duiven, fazanten, patrijzen en loopvogels (Ratitae). Meer informatie vindt u op de website van KleindierNed.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends

Vanaf 21 april 2021 heb je een UBN (uniekbedrijfsnummer) nodig vóórdat je dieren (varkens, schapen, geiten, runderen) aanvoert. Tot nu toe kon dat ook nog binnen 3 dagen na aanvoer. Ga je dieren aanschaffen, vraag dan eerst een UBN aan. Dat noet bij RVO .

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends

Sinds 1 juli 2014 kunt u terecht bij mijn.rvo.nl voor UBN aanvragen en andere regelingen. U kunt als partculier inloggen met uw DIGID. Telefonisch contact via 088-0424242.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends

10 januari '06  
De vaccinatie van het buiten lopende pluimvee is weer een stap dichterbij gekomen, nu ook Frankrijk belangstelling heeft voor de inenting van eenden in het zuidwesten van dit land. Ook Spanje heeft interesse in vaccinatie van het pluimvee. Dit is vandaag bij een bespreking van de Europese lidstaten in Brussel gebleken. Klaas Jan Osinga, die vandaag voor de koepel van boerenorganisaties in Europa aanwezig was bij het overleg van de 25 lidstaten en 8 andere meest oost-europese landen, gaat ervan uit dat Nederland samen met Frankrijk het initiatief neemt tot vaccinatie. Op korte termijn zal Nederland bij de Europese Commissie een officieel vaccinatieplan indienen (te beginnen met hobbypluimvee). Het zal nog zeker een maand duren voordat het vaccinatieplan uitgevoerd kan worden. Er zijn volgens Osinga nog altijd geen garanties dat vaccinatie de afzet van vlees niet belemmert. Maar er wordt achter de schermen hard gewerkt aan de oplossing van dit probleem.
(bron: Levende Have)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends

Hobbydierhouders zijn verplicht hun dieren te laten registreren en een administratie bij te houden. Het nakomen van deze verplichting is ieders eigen verantwoordelijkheid. De NBVH is voorstander van registratie, mits in het beleid duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen commerciële veehouderij en hobbydierhouderij.
Ook wil de NBvH af van de oormerken. Deze zijn niet diervriendelijk en bovendien niet fraudebestendig. Beter is het dieren inwendig of onderhuids te chippen. Hobbydierhouders die hun dieren niet op de commerciële markt afzetten, zouden moeten kunnen volstaan met een onderhuidse micro-chip, zoals ook honden en katten worden geregistreerd. Zo kan deze groep dieren uitgezonderd worden van de oormerkplicht. Bovendien zijn ze eenvoudig te registreren wanneer gevaccineerd mag worden en kunnen ze gespaard blijven, wanneer bij een uitbraak geruimd wordt.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends