Op diverse bedrijven met leghennen en kalkoenen in zes provincies is het laagpathogene vogelgriepvirus H6 aangetroffen. Deze variant is niet bestrijdingsplichtig. Lees verder op Levende Have

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends