Het Ministerie van LNV heeft onderzoek laten doen naar de markt voor transport en verwerking van kadavers. Het viel buiten de scope van het onderzoek van Rebel om een oordeel te geven over de kostentoerekening van Rendac. Wel merkt Rebel op dat de argwaan die is ontstaan inherent is aan het werken met een monopolist die altijd een informatievoorsprong heeft op de afnemers die geen uitwijkmogelijkheid hebben (hoofdstuk 3.4 pag. 15).

Omdat de marktomstandigheid veranderd is kondigt Minister Schouten aan een verkenning uit te laten voeren naar een nieuwe ordening van de destructiemarkt. Bij deze verkenning zal ook betrokken moeten worden hoe de kosten tussen de grootschalige aanbieders van kadavers en de houders die slechts af en toe een enkel dier aanbieden eerlijk worden verdeeld zodat de minister in staat is om redelijke tarieven vast te stellen als dit tot haar bevoegdheid behoort.

Daarmee moet een einde komen aan de huidige situatie van oneerlijke verdeling van de transportkosten.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends