De NBvH neemt samen met de hobbyvarkenvereniging deel aan het overleg 'Roadmap AVP'. Een overleg

...

We gave feedback on draft delegated regulation rules on establishments and tracebility.

For non

...

Het ministerie van LNV gaat de Wet dieren evalueren. Belangrijke onderwerpen voor hobbyhouders

...

Het Ministerie van LNV, commerciële pluimveeorganisaties en de Dierenbescherming hebben een ...

The Animal Health Regulation (AHR)is a European regulation. In 2021 the AHR had to be

...

Het Platform Kleinschalige schapen- en geitenhouders waar wij deel vanuit maken heeft een

...

Binnenkort start Ragnhild Diepens een basiscursus varkenskunde. Ragnhild heeft 5 jaar ervaring

...

Het Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders heeft succes geboekt bij het wolvenplan dat de

...

Paspoorten die vanaf maart 2019 aangevraagd worden zullen enige vertraging ondervinden.

Door

...

We hebben succes gehad met ons commentaar op de regeling bestuurlijke boetes bij fouten in de

...

WORDT LID OF DONATEUR

Doe iets voor onze dieren. Werk mee aan een beter beleid. Wordt lid of donateur van de NBvH.

Aanmelden

Levende Have

Het Landelijk Kennisnetwerk Levende Have is een internetgemeenschap van houders van boerderijdieren.
levendehave.nl