De antibioticaregeling die vanaf 1 april 2021 van kracht is moet aangepast vinden NBvH en Platform

...

De aanpassing van de Wet dieren leidt tot veel onrust onder hobbydierhouders. Dieren moeten hun

...

Eerder berichtten we dat er geen geschikte vaccins zijn geregistreerd tegen vogelgriep. Toch zijn er

...

Partij voor de Dieren heeft afgelopen woensdag een amendement voorgesteld op de Wet dieren om het

...

KleindierNed, de opvolger van de Nederlandse Werkgroep voor Pluimvee en Parkvogels is van start.

...

De NBvH heeft de reactie op de Regeling diergezondheid gecoördineerd. Wij hebben geen grote

...

De kleinschalige dierhouderij heeft gereageerd op de internetconsultatie op het Initiatief

...

Vanaf 1 april 2020 gelden er nieuwe regels om het antibioticagebruik terug te dringen.
Alle

...

Het Platform KSG heeft een praktijknetwerk preventie wolvenschade opgezet. Een aantal houders, die

...

De Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) organiseert de Dag van het buitenvarken. Bekijk het

...