De NBvH overlegt samen met andere verenigingen 1-2 keer per jaar met het ministerie van EL&I over

...

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) biedt informatie over gemeentelijk beleid op gebied van

...

De NBvH staat voor de belangenbehartiging van
hobbydierhouders en bundeling van krachten in

...

Veel regelgeving voor landbouwhuisdieren en parkdieren wordt in Europees verband bepaald. De NBvH

...

Zie voor het laatste nieuws op gebied van dierziekten Levende have.

Grootschalige ruimingen bij ...

Open dag op 3 september 2011.Meer informatie over de dag van de Lakenvelder en adressen bij u in

...

De kleinschalige en hobbymatige houders van schapen, geiten, koeien en varkens zijn de dupe van de

...

WORDT LID OF DONATEUR

Doe iets voor onze dieren. Werk mee aan een beter beleid. Wordt lid of donateur van de NBvH.

Aanmelden

Levende Have

Het Landelijk Kennisnetwerk Levende Have is een internetgemeenschap van houders van boerderijdieren.
levendehave.nl