Op 15 oktober organiseert de Vereniging Het Nederlandse Bonte Bentheimer Landvarken een symposium over de

...

De NBvH overlegt samen met andere verenigingen 1-2 keer per jaar met het ministerie van EL&I over

...

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) biedt informatie over gemeentelijk beleid op gebied van

...

De NBvH staat voor de belangenbehartiging van
hobbydierhouders en bundeling van krachten in

...

Veel regelgeving voor landbouwhuisdieren en parkdieren wordt in Europees verband bepaald. De NBvH

...

WORDT LID OF DONATEUR

Doe iets voor onze dieren. Werk mee aan een beter beleid. Wordt lid of donateur van de NBvH.

Aanmelden

Levende Have

Het Landelijk Kennisnetwerk Levende Have is een internetgemeenschap van houders van boerderijdieren.
levendehave.nl