Het Ministerie van LNV wil de boetes bij fouten in de I&R ook voor schapen, geiten en varkens fors

...

In Hongarije, Polen en andere Oost-Europese landen heerst Afrikaanse varkenspest. Het virus kan in

...

De wolf staat op de Rode Lijst en is een beschermde diersoort. Nu de wolf steeds vaker in

...

Fries roodbont in gevaar. Teken de petitie!

Kijk naar het filmpje. Zie ook de website van

...

RVO gaat vanaf 1 juli strikt handhaven op de registratie. Dat betekent dat de regels goed moeten

...

De laatste tijd zijn er steeds meer berichten over de aanwezigheid van de wolf. Ons Platform

...

Het Ministerie van LNV heeft de afschermplicht opgeheven. Begin mei zal de hobbydiersector de

...

De afschermplicht van hobbypluimvee blijft van kracht in grote delen van Nederland.

De minister

...

Nog steeds geen bericht uit Den Haag over de afschermplicht hobbypluimvee.

Donderdag 22 maart

...

NBvH heeft de minister van LNV, Carola Schouten geadviseerd om te stoppen met de afschermplicht

...