Per 21-4-2021 wordt de Europese DGV van kracht. Nog niet alles is geregeld, meldt LNV in een

...

De nieuwe tarieven voor het ophalen van kadavers voor 2021 zijn vastgesteld en weer gaan de

...

Is vaccinatie van hobbypluimvee een oplossing om dieren te beschermen tegen vogelgriep? Bijna elk

...

De provinciale overheden moeten serieus werk maken van het voorkomen schade wolven. Sommige

...

Het Ministerie van LNV heeft onderzoek laten doen naar de markt voor transport en verwerking van

...

Het lijkt erop dat minister Schouten niets wil doen aan de onduidelijkheid in de regelgeving Wet

...

De NBvH en het Platform Schapen- en Geitenhouders stemmen niet in met de kadavertarieven 2021

...

Er is nu een andere variant opgedoken van het vogelgriepvirus bij wilde vogels meldt LNV in een

...

In Mijdrecht en Middelie zijn de kippen van een hobbyhouder besmet geraakt met vogelgriep. Scherm

...

Helaas is hobbypluimvee in gevaar door hoogpathogene vogelgriep bij wilde vogels. Bij Altforst is

...