De positieflijst van zoogdieren die gehouden mogen worden is van de baan. Aanleiding is de

...

In de afgelopen weken zijn 12 gevallen van vogelpest in België waargenomen. Waarschijnlijk hebben

...

Kom op 6 juni om 13.30 uur naar de Tweede Kamer om een petitie aan te bieden om de zeldzame

...

Helaas weer hoog pathogeen vogelpest. Nu in een park bij Utrecht. Blijf zorgvuldig met hygiene.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends

De Stichting Zeldzame Huisdierrassen heeft met succes hard gelobbyed voor ontheffing

...

De afschermplicht voor hobbypluimvee is opgeheven. Ook het tentoonstellingsverbod is van de baan. We

...

Polder Panda van start. Om 84 Blaarkoppen te redden hebben we € 36.000,-. nodig. Met dit geld

...

Vaccin Blauwtong is beschikbaar. Lees meer

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends

Op 20 en 23 maart is bij hobbypluimvee in de Woerdense Verlaat (Zuid-Holland) en De Wijk (Drenthe)

...

 De staatssecretaris van Economische Zaken heeft in 2015 onterecht de muntjak en de mazama op de

...

WORDT LID OF DONATEUR

Doe iets voor onze dieren. Werk mee aan een beter beleid. Wordt lid of donateur van de NBvH.

Aanmelden

Levende Have

Het Landelijk Kennisnetwerk Levende Have is een internetgemeenschap van houders van boerderijdieren.
levendehave.nl