26 August 2005
The Elm Farm Research Centre (EFRC) is an international research, advisory and...
27 July 2005, press release
People have battled against epidemics for centuries. Until vaccines were...
18 July 2005, A cry for help
People have battled against epidemics for centuries. Until vaccines were...
18 July '05
The European Commission today adopted a reflection paper, the TSE Roadmap, providing...
28 June 2005
Albert Jan Maat (Christian Democratic MEP): Europe should adjust import policies
...

In de regelgeving moet waar nodig een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen

...

Nederland telt duizenden mensen die voor hun plezier landbouwhuisdieren en parkdieren houden. De

...

Over the past decades the need to control animal diseases has become more and more urgent. And

...

May '05
The NBvH wrote a letter to the Minister to plead for exemption of the scrapie programme

...

WORDT LID OF DONATEUR

Doe iets voor onze dieren. Werk mee aan een beter beleid. Wordt lid of donateur van de NBvH.

Aanmelden

Levende Have

Het Landelijk Kennisnetwerk Levende Have is een internetgemeenschap van houders van boerderijdieren.
levendehave.nl