De Rendac tarieven voor 2016 zijn vastgesteld. Deze komen beduidend hoger uit dan voor 2015. We

...

Hier treft u de regels van de NVWA met betrekking tot de export van schapen en geiten in verband met

...

De subsidie van 6 euro is in 2015 door de erkende laboratoria niet in mindering gebracht op de facturen voor

...

In Zuid Frankrijk is op 63 bedrijven Klassieke Vogelpest geconstateerd. De uitbraken zijn

...

We zijn nog steeds in onderhandeling over de tarieven voor 2016. We vinden de transportkosten die

...

Het blauwtongvirus type 8 (BTV 8) breidt zich uit in Frankrijk. Tot eind november 2015 zijn er

...

Op dit moment zijn betrouwbare voorspellingen van het risico op vogelgriep nog niet mogelijk.

...

Jaarlijks overleggen hobbydierhouderorganisaties met het Ministerie van Economische Zaken.

Dit

...

De Dierenbescherming doet concrete voorstellenom de vogelpestaanpak diervriendelijker te maken.

...

De lijsten met zoogdieren die gehouden mogen worden zijn per 1 februari 2015 van kracht. Dit

...