Met de online test 'Wat voor huisdierenmens ben jij?' wil het LICG op een laagdrempelige
en leuke

...

Het vaste tarief per UBN wordt €26, en in de volgende jaren €19. Het was €32,50.
en de

...

Sinds 2008 wordt er gewerkt aan een nieuwe verordening, de Animal Health Regulation. In deze

...

De Rendactarieven voor 2014 worden licht verhoogd. De besprekingen over de tarieven waren intensief

...

Het vervoer van varkens staat onder druk. Dit heeft gevolgen voor de fokkerij. Lees Levende Have.

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends

Op 8 juli jl. zijn de nieuwsbrief van juni 2012 en de financiële stukken naar de leden gemaild.

Wie de

...

Het lijkt er nu toch van te komen: een lijst van dieren die mensen mogen houden, de zogenaamde

...

Vereniging Het Nederlandse Bonte Bentheimer Landvarken wil een keurmerk instellen voor Bonte

...

Nederland heeft de Blauwtongvrijstatus. Dit betekent dat er geen Blauwtong meer voorkomt, maar dat

...

Bij schapen, geiten en runderen is besmetting met het Schmallenbergvirus geconstateerd, ook bij

...

WORDT LID OF DONATEUR

Doe iets voor onze dieren. Werk mee aan een beter beleid. Wordt lid of donateur van de NBvH.

Aanmelden

Levende Have

Het Landelijk Kennisnetwerk Levende Have is een internetgemeenschap van houders van boerderijdieren.
levendehave.nl