De invoering van de positieflijst is opnieuw uitgesteld. Lees op Levende Have.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends

Wij zijn over gegaan naar Regio Bank. Het banknummer is  NL54 RBRB 0852 2513 43.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends

Met de online test 'Wat voor huisdierenmens ben jij?' wil het LICG op een laagdrempelige
en leuke

...

Het vaste tarief per UBN wordt €26, en in de volgende jaren €19. Het was €32,50.
en de

...

Sinds 2008 wordt er gewerkt aan een nieuwe verordening, de Animal Health Regulation. In deze

...

De Rendactarieven voor 2014 worden licht verhoogd. De besprekingen over de tarieven waren intensief

...

Het vervoer van varkens staat onder druk. Dit heeft gevolgen voor de fokkerij. Lees Levende Have.

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends

Op 8 juli jl. zijn de nieuwsbrief van juni 2012 en de financiële stukken naar de leden gemaild.

Wie de

...

Het lijkt er nu toch van te komen: een lijst van dieren die mensen mogen houden, de zogenaamde

...

Vereniging Het Nederlandse Bonte Bentheimer Landvarken wil een keurmerk instellen voor Bonte

...