Het Diergezondheidsfonds (DGF) is een fonds om kosten en schade van dierziektenuitbraken te vergoeden. Dierhouders betalen hier zelf aan mee. Het fonds is een convenant (aantal afspraken) tussen overheid en de sectoren van landbouwhuisdieren.

Er zijn aparte afspraken voor schapen en geiten, pluimvee (niet van belang voor hobbydierhouders) en runderen.
Wij zijn betrokken bij de afspraken voor de schapen en de geiten.

Wat is het probleem?

Houders van 25 of meer schapen of geiten moeten bijdragen aan het DGF. De hoogte van het bedrag, de wijze van heffen en de afspraken waaraan het geld besteed wordt zijn onderwerp van overleg.

Wat is ons standpunt?

Wij willen alleen bijdragen als het DGF ook van belang is voor de kleinschalige houders. Verder willen wij rechtvaardige tarieven.

Wat hebben we al bereikt?

In 2006 werd de heffingsregeling voor het DGF veranderd. Dat was zeer ongunstig voor de kleinschalige houders. Hierdoor moesten wij veel meer gaan bijdragen dan voorheen. Daar hebben wij protest tegen aan getekend (1100 bezwaarschriften). Dat heeft geleid tot een andere rechtvaardige heffing. Inmiddels is er een heffing per dier en niet per houder (UBN). Het convenant geldt voor 2015 tot en met 2019. De heffingen worden geïnd via het RVO-loket. http://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/dieren/dierziektepreventie/diergezondheidsfonds

Wat moet nog?

Wij zijn het niet eens dat uit het DGF ook de kosten van tankmelkonderzoek in het kader van bestrijding Q-koorts betaald wordt. Het Q-koorts risico zit bij de grote melkbedrijven en niet bij de kleinschalige houders. Deze kosten gaan wel naar beneden omdat er nu geen Q-koorts is in Nederland. Ook vinden wij de inningskosten veel te hoog. Dat kan efficienter.

Overleg

Wij maken deel uit van de partijen waarmee het Ministerie van EZ afspraken maakt. Dit loopt via het Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders. De voorzitter van het Platform heeft namens de hobbydierhouderij de afspraken ondertekent.

convenant (PDF)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends