Runderen, schapen, geiten en varkens moeten geregistreerd en geïdentificeerd worden. Runderen, schapen en geiten moeten 2 x individueel geidentificeerd worden. Varkens met 1 merk en niet indivdueel, maar gekoppeld aan het UBN van de houder. Dat dubbele identificatie kan op verschillende manieren. Zo kan ieder landbouwhuisdier opgespoord worden. Dat is belangrijk om dierziekten te kunnen bestrijden. Dit is verplichte Europese regelgeving

Wat zijn de problemen?

A. Oormerken

Er zijn bezwaren tegen oormerken uit het oogpunt van dierenwelzijn. De enig toegestane methoden om de schapen en geiten te identificeren zonder oormerken zijn variant 4 en 6 (tatoeage in combinatie met pootband, of (mini) maagbolus en pootband). Probleem is dat de minimaagbolus niet leverbaar is en het minimumgewicht voor een maagbolus 40 kg is. Mensen die hun landbouwhuisdieren houden als gezelschapsdier en deze niet verhandelen zien het belang van oormerken als verplicht identificatiemiddel niet in en verkiezen het chippen, zoals ook met honden en katten gebeurt. Voor varkens is er geen wettig alternatief voor het oormerk.

B. Kosten registratie

De kosten van de registratie van schapen en geiten moeten door de gezamenlijke houders opgebracht worden. De overheid ging bij invoering uit van het principe “de gebruiker betaalt” maar door de machtige landbouworganisaties komt de rekening nu in verhouding te vaak op de schouders van de kleinschalige houders terecht. De overheid voert het registratiesysteem uit voor de registratie van schapen en geiten en runderen. Voor varkens zijn er twee door het Ministerie aangewezen databanken. Van belang is dat de overheid en deze particuliere databanken efficiënt werken en de kosten beperken. Dit lijkt nu onvoldoende het geval.

Wat is ons standpunt?

A. Wij willen dat er een alternatief komt voor het oormerk, als men landbouwhuisdieren houdt ' voor het leven' . Dus meer als gezelschapsdier en niet om te fokken en/of voor de slacht.

B. Wij willen dat de kosten van de registratie beheersbaar blijven. Dat betekent dat de overheid efficiënt werkt om de kosten beheersbaar te houden en de kosten eerlijk verdeeld worden, zodat kleine houders niet de rekening hoeven te betalen van de grote gebruikers.

Wat hebben we al bereikt?

A. We hebben in de Europese regelgeving bereikt dat er alternatieven voor oormerken zijn gekomen. De maagbolus is bijvoorbeeld toegestaan, echter deze is niet leverbaar. Voor varkens is 1 oormerk verplicht.

Wij gaven paspoorten in combinatie met chippen uit voor hobbydierhouders die hun dieren niet in het handelscircuit brengen. Dit is niet conform de wettelijke regels, maar komt wel tegemoet aan de behoefte om zijn/haar dieren niet te kwellen met een oormerk. Hierover zijn rechtszaken gevoerd waarbij dierenliefhebbers geen straf is opgelegd (Uitspraak Daphne Westerhof 4 nov. 2004). Dieren blijven traceerbaar in geval van een uitbraak. Wij zijn per 13 augustus 2021 gestopt met het uitgeven van paspoorten. Deze vorm van identificatie wordt niet langer gedoogd door de NVWA. 
Het Ministerie van LNV heeft bij de Europese Commissie gepleit voor een uitzondering, zodat het chippen mogelijk wordt. Het is nog niet bekend of de Europese Commissie een dergelijke uitzondering zal toestaan.

B. Wij hebben in eerdere jaren ervoor gezorgd dat de kosten beheersbaar bleven en rechtvaardig verdeeld. We zien echter dat bij de I&R databank voor schapen en geiten de overheid onvoldoende ingezet wordt op efficiency. We krijgen niet tijdig een begroting te zien. Er worden zaken ontwikkeld waaraan houders geen behoefte hebben, etc.

Wat moet nog?

A. Zorgen dat er een waardig alternatief komt voor de oormerken vor hobbydieren die buiten het handelscircuit blijven.
B. Programma om de kosten van de I&R database te beperken.

Overleg

Wij nemen deel aan het Sectoroverleg I&R Schapen en Geiten.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends