Aviaire influenza

Wat is het probleem?

We moeten ieder winter rekening houden met uitbraken van klassieke vogelpest. Als een besmettelijke dierziekte uitbreekt is Nederland verplicht (EU) om maatregelen te nemen. Welke maatregelen nodig zijn hangt af van het risico. Dat is niet voor alle landbouwhuisdieren hetzelfde. In 2003 werden bij 17.000 huishoudens hobbykippen preventief gedood. Dat was achteraf bezien onnodig.

Wat is ons standpunt?

Maatregelen moeten passen bij het risico. Preventief doden van hobbydieren draagt niet bij aan de bestrijding van de dierziekte.

Wat hebben we bereikt?

Het dierziektebestrijdingsdraaiboek is aangepast. Hobbykippen worden niet preventief geruimd. Dat is ook gebleken bij de uitbraak in 2014, terwijl toen in Duitsland hobbbykippen wel preventief werden geruimd. Bij het afschermen van vogels (met overdekking door zeil) wordt rekening gehouden met het welzijn van watervogels. Dit hebben we bereikt door samen te werken in de Nederlandse Werkgroep Pluimvee en Parkvogels (NWPP) waarin de volgende verenigingen samen werken: Aviornis International, Kleindierliefhebbers Nederland (KLN), Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH), Nederlandse Bond van Vogelhouders (NBvV) onder voorzitterschap van Sible Westendorp.

Bij de uitbraak in 2014 bleek dat het vervoer van dieren die zich op een tentoonstelling bevonden niet vervoerd mochten worden. Dat gaf veel problemen. In augustus 2016 is besloten dat hobbyvogels vervoerd mogen worden tijdens een uitbraak.

Wat moet nog?

Op dit moment lijkt alles goed geregeld. Bij een uitbraak houden we de vinger aan de pols. We nemen daarvoor deel aan het Technisch Uitvoeringsoverleg (TUO) van het Ministerie van Economische zaken.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends