Dieren hebben schuilgelegenheid nodig. Bescherming tegen felle zon en beschutting tegen wind en regen. Dat is een wettelijke verplichting. Je bent als houder verantwoordelijk voor het dierenwelzijn.

Wat is het probleem?

Bomen kunnen dieren beschutting bieden, net zo als verplaatsbare schuilgelegenheden zoals een kar of tentdoek. Toch biedt dat niet altijd voldoende oplossing. Voor het bouwen van vaste schuilstallen is een vergunning nodig van de gemeente. Of je een vergunning kunt krijgen hangt af van het bestemmingsplan. Sommige gemeenten en provincies voeren hier goed beleid. Andere willen geen schuilstallen. Men wil het open landschap koesteren. Dat is raar. Een open landschap zonder dieren, of met dieren die je niet goed kan verzorgen?

Wat is ons standpunt?

Houders moeten in staat gesteld worden hun dieren goed te kunnen beschermen. Dat betekent dat gemeenten en provincies een fatsoenlijk schuilstallenbeleid voeren, met name in open landschap.

Wat hebben we bereikt?

We hebben een handleiding gemaakt samen met de Dierenbescherming en Levende Have hoe je de gemeente kan beïnvloeden. Een aantal gemeenten heeft beleid opgezet, zoals de gemeenten Wychen, Bergen (L), Hengelo, Oosterhout, Nunspeet en Ameland. Wij hebben voorbeeldbrieven (zienswijzen) en een reactie van de gemeente bijgevoegd.

docxVoorbeeeldbrief Schuilstallenbeleid Apeldoorn

docxVoorbeeldbrief Schuilstallenbeleid Provinciale Staten NH

pdfreactie gemeente Coevorden

Gemeenten waar schuilstallen zijn toegestaan: http://www.levendehave.nl/artikelen/gemeenten-waar-schuilstallen-zijn-toegestaan.

Wat moet nog?

Veel gemeenten hebben nog geen goed schuilstallenbeleid. Wij ondersteunen houders die zich hiervoor inspannen. Demissionair minister Schouten is nu in gesprek met de gemeenten over het schuilstallenbeleid. Zie ook Levende Have.

Actie

Meldpunt schuilstallen Noord-Holland

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends