De Ministeries van VWS en LNV hebben in de zomer aan de Tweede Kamer een Actieplan Zoönosen toegezegd. Dit Actieplan gaat in op de aanbevelingen in het rapport Zoönosen in het vizier van de commissie Bekedam. KleindierNed en Platform Kleinschalige Schapen- en Gietenhouders en de varkensorganisaties hebben gereageerd op verzoek van VWS en LNV. Wij kunnen investeren in goede voorlichting en pleiten voor proportionaliteit in de maatregelen. Bijgevoegd de presentatie van het proces van VWS en LNV.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends