Na bijna 20 jaar stopt de NBvH als vereniging. Dit hebben de leden van de vereniging op 6 april besloten.
De NBvH heeft zich steeds ingezet voor de samenwerking met andere verenigingen om een sterke belangenbehartiger te kunnen zijn.
Met de oprichting van KleindierNed, het Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders (KSG) en Hobbyvarkenvereniging en de inzet van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen gaat de belangenbehartiging door. De voorzitter van de NBvH Paula Polman gaat door als secretaris van KleindierNed en als lid van de Werkgroep Platform KSG. Ook zal zij de Hobbyvarkenvereniging en SZH steunen waar nodig in de belangenbehartiging voor de kleinschalige houders van varkens. 

De website van de NBvH en het mailadres info@hobbydierhouder blijven tot 1 oktober in de lucht. De komende tijd wordt gebruikt voor overdracht en afronding van werkzaamheden in verband met de daadwerkelijke opheffing.

Zie ook het bericht op Levende Have.

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends