De NBvH behartigt de belangen van duizenden hobbydierhouders van landbouwhuisdieren.

Doel is te komen tot passende regels en kosten op vele terreinen, bijvoorbeeld registratie, oormerken, dierziektebestrijding, schuilgelegenheid.

Let op, vergeet niet schapen of geiten te vaccineren tegen Q-koorts als je een publieksfunctie hebt en je dieren in contact kunnen komen met het publiek. De boetes zijn hoog 2500 euro. De NVWA legt uit hoe het zit.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends
Schrijf reactie (0 Reacties)

Er zijn bijna wekelijks aanvallen van wolven op schapen. Ons advies is: Neem maatregelen als je in Drenthe woont om de wolf te weren.  Bewaar de facturen van de aangeschafte materialen, zodat u mogelijk aanspraak kan maken op een subsidie in de toekomst. U kunt ook materiaal lenen bij de Provincie die een aantal noodsets beschikbaar heeft van wolf-werende hekwerken (0592) 36 55 55. Voor meer informatie zie de website van Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders , waar de NBvH deel vanuit maakt.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends
Schrijf reactie (0 Reacties)

De uitbraken van hoogpathogene vogegriep  (H5N8) komen steeds dichterbij. Waren de uitbraken eersin Oost-Europa, nu is een hobbyhouder in Duitsland, vlakbij Stuttgart getroffen. In Bretzveld is het virus vastgesteld bij een hobbyhouder die verschillende soorten dieren hield: legkippen, ganzen, eenden, fazanten en ander gevogelte. Van de in totaal 69 dieren waren er al 44 dood. De rest is geruimd.
Voor de commerciële bedrijven geldt een ophokplicht, voor hobbyhouders niet. 

Om je eigen pluimvee en overige vogels te beschermen moet je ervoor zorgen dat wilde watervogels niet je terrein op kunnen komen. Besmette wilde vogels kunnen jouw dieren ook besmetten!

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends
Schrijf reactie (0 Reacties)

De Stichting Zeldzame Huisdierrassen en de K.N.V. Ornithophilia organiseren een symposium dierenwelzijn op zaterdag 16 mei 2020 van 10.00 tot 16.00 uur in het Educatorium van de Universiteit van Utrecht. Voor meer informatie en aanmelding zie de flyer.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends
Schrijf reactie (0 Reacties)

Stichting Zeldzame Huisdierrassen heeft bekend gemaakt dat het Fries-Hollands vee gekozen is tot ras van het jaar 2020.

Lees hier waarom.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends
Schrijf reactie (0 Reacties)

Het Grote Kleine Varkenshandboek is een veelomvattend werk over het houden van huis- en hobbyvarkens.

Feitelijke informatie over het houden, opvoeden en verzorgen van varkens, aangevuld met foto’s en verhalen uit het echte leven van talloze varkenshouders.

Een must voor ieder eigenaar van varkens, groot of klein.

Het 365 pagina’s tellende boek, bestrijkt alle denkbare onderwerpen; van de basisbenodigdheden tot aanschaf, van medische zaken tot wetgeving, alles wordt uitgebreid behandeld. Naast veel theoretische informatie, bevat het boek ook talloze citaten en foto’s van varkenshouders over hun ervaringen met zowel huis- als tuinvarkens. De herziene uitgave is volledig geactualiseerd en bevat 45 pagina’s met nieuw materiaal. Met name informatie over het gedrag, medische kennis, wetgeving en het samenleven met andere dieren is aangevuld.

Het boek is te bestellen en kost slechts € 26,- (exclusief verzendkosten). 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends
Schrijf reactie (0 Reacties)

De Hobbyvarkenvereniging herplaatst steeds vaker gedumpte varkens. Lees verder bij Levende Have

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends
Schrijf reactie (0 Reacties)

Onze inspanningen zijn beloond. Eurocommissaris Vytenis Andriukaitis heeft toegezegd op vragen van europarlementariër Annie Schreijer-Pierik dat de Commissie van plan is om Nederlandse voorstellen (of van andere lidstaten) om houders van vogels en pluimvee vrij te stellen van registratieplicht omdat de administratieve lasten onevenredig zijn als je kijkt naar het risico voor diergezondheid. Dit komt te staan in de regelgeving die begin 2020 zal worden vastgesteld.
Dit is precies zoals we in de consultatie gevraagd hebben.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends
Schrijf reactie (0 Reacties)

De NBvH neemt samen met de hobbyvarkenvereniging deel aan het overleg 'Roadmap AVP'. Een overleg gericht op preventie van AVP.

Hierin werken alle partijen (LNV, varkenshouderij, transport, dierenartsen, etc.) samen om er alles aan te doen dat AVP Nederland niet binnenkomt.

Blijf als houder alert. Zorg dat varkens niet in contact kunnen komen met wilde zwijnen, geen besmet voer kunnen opscharrelen (varkensvlees), geen import uit Oost-Europa van varkens.

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends
Schrijf reactie (0 Reacties)

Binnenkort start Ragnhild Diepens een basiscursus varkenskunde. Ragnhild heeft 5 jaar ervaring met het houden van varkens thuis.

Zij verleent advies en coaching bij probleemsituaties met varkens. Tenslotte is zij auteur van Het grote, kleine varkenshandboek.

Een unieke kans om kennis te vergaren over het houden van varkens als hobby.

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends
Schrijf reactie (0 Reacties)

WORDT LID OF DONATEUR

Doe iets voor onze dieren. Werk mee aan een beter beleid. Wordt lid of donateur van de NBvH.

Aanmelden

Levende Have

Het Landelijk Kennisnetwerk Levende Have is een internetgemeenschap van houders van boerderijdieren.
levendehave.nl

Nieuwsbrief