De NBvH behartigt de belangen van duizenden hobbydierhouders van landbouwhuisdieren.

Doel is te komen tot passende regels en kosten op vele terreinen, bijvoorbeeld registratie, oormerken, dierziektebestrijding, schuilgelegenheid.

Afrikaanse Varkenspest verspreidt zich vanuit Rusland naar de Baltische Staten en Tsjechie. Importeer geen dieren uit deze regio's. Tegen Afrikaanse Varkenspest kun je niet vaccineren. Als Afrikaanse Varkenspest in Nederland komt, treedt het draaiboek in werking. Zie ook Levende Have

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends
Schrijf reactie (0 Reacties)

Onderzoek wijst uit dat de hoogpathogene vogelpest uit 2016-2017 afkomstig is van trekvogels uit Rusland. Dit patroon hebben we eerder gezien. Het onderzoek werd gedaan door de WUR. Vaak worden wilde vogels besmet via bedrijven in Rusland, of -vaker nog- Oost Azie. De virussen muteren snel.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends
Schrijf reactie (0 Reacties)

Op 24 oktober heeft het jaarlijkse overleg plaatsgevonden tussen de hobbydierhouderij en de directeur van Economische Zaken.

Belangrijke onderwerpen waren tentoonstellingen in relatie tot vogelgriep, kosten I&R database schapen en geiten, keuringen schapen en geiten, vervoer varkens, bedrijfsmatig handelen. Er zijn vervolgafspraken gemaakt om te bekijken hoe we problemen kunnen oplossen.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends
Schrijf reactie (0 Reacties)

Sinds 1 juli 2014 kunt u terecht bij mijn.rvo.nl voor UBN aanvragen en andere regelingen. U kunt als partculier inloggen met uw DIGID. Telefonisch contact via 088-0424242.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends
Schrijf reactie (0 Reacties)

WORDT LID OF DONATEUR

Doe iets voor onze dieren. Werk mee aan een beter beleid. Wordt lid of donateur van de NBvH.

Aanmelden

Levende Have

Het Landelijk Kennisnetwerk Levende Have is een internetgemeenschap van houders van boerderijdieren.
levendehave.nl

Nieuwsbrief