De NBvH behartigt de belangen van duizenden hobbydierhouders van landbouwhuisdieren.

Doel is te komen tot passende regels en kosten op vele terreinen, bijvoorbeeld registratie, oormerken, dierziektebestrijding, schuilgelegenheid.

Hoe meer leden, hoe meer zegkracht. Als U lid of donateur wilt worden van deze belangenvereniging, kunt u hieronder het aanmeldformulier invullen en direct verzenden. Ook kunt u het formulier kopiëren en per post opsturen aan

Administratie NBvH
tav Linda Zeevenhoven
Noordermeer 5 a
1652 PD Zuidermeer

Wijzigingen en opzeggingen kunnen per e-mail doorgegeven worden aan l.zeevenhoven@hobbydierhouder.nl
of per post naar bovenstaand adres.

Lid kunnen worden houders en potentiële houders van evenhoevigen, onevenhoevigen en pluimvee.
Als u zelf geen dieren hebt, maar de hobbydierhouderij een warm hart toe draagt, kunt u natuurlijk ook donateur worden.

De jaarlijkse contributie is € 10 voor leden digitaal en € 25 voor leden per post;en €10 voor donateurs.
Huisgenoten van leden en diegenen die lid zijn van een ras/fokvereniging, die lid is van de NBvH, kunnen al lid worden voor € 5.
Het bankrekeningnummer is:  NL54 RBRB 0852 2513 43
t.n.v. Nederlandse Belangenvereniging van Hobbydierhouders

Ik meld me hiermee aan als lid/donateur/huisgenoot-lid van de Nederlandse Belangenvereniging van Hobbydierhouders.

Aanmeldformulier
Lid of donateur?(*)
Maak a.u.b. een kuze
Naam(*)
Vul a.u.b. uw naam in
Adres + huisnummer(*)
Vul a.u.b. uw adres in
Postcode(*)
Vul a.u.b. uw postcode in
Woonplaats(*)
Vul a.u.b. uw woonplaats in
E-mailadres(*)
Vul a.u.b. een geldig e-mailadres in
Telefoon
Invalid Input
In bezit van de volgende soorten hobbydieren
Invalid Input
Opmerkingen
Please let us know your message.
Anti-SPAM
Ongeldige invoer

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends